Kaniner

Lejonhuvad dvärgvädur

Kanin (Oryctolagus Cuniculus)

Våra kaniner härstammar från den europeiska vildkaninen.
De kan leva i mycket skiftande temperaturzoner och biotyper, men trivs bäst där det finns öppna grässlätter blandat med buskage.

Kaninen lever i kolonier som består av både honor och hanar. De tillbringar nästan halva dygnet nere i sina jordhålor, men kommer fram vid gryning och skymning för att äta. Varje hono har sitt bo och sin ingång till boet som hon försvarar  mot andra honor.

Kaniner blir könsmogna vid 2-6 månaders ålder beroende på ras. Dräktighetstiden är ca 30 dagar och ca 1-7 dagar före födseln bygger honan bo av torrt gräs och sin egen ull. Ungarna föds nakna och blinda och är 2-6 i antal. Vilda kaniner diar ungarna i ca 1 månad, därefter föder hon oftast en ny kull.

Kaniner är vegeterianer och grovfoderätare, det betyder att huvudfödan består av gräs/hö, men de äter också frön, rötter och frukter m.m. Medelåldern är ca 5 år, men de kan bli äldre i fångenskap.